Výsledky online průzkumu
Sedimvklidu.cz

Portál Sedimvklidu.cz nedávno provedl průzkum, díky němuž jsou nyní k dispozici data, která srovnávají pohled pacientů s názory proktologů a poskytují zajímavé podněty pro zlepšení informovanosti laické i odborné veřejnosti.

Průzkum ukázal, že pouze 8 % respondentů s příznaky hemoroidů vyhledá odbornou lékařskou pomoc, přestože tyto příznaky mohou také signalizovat potenciálně závažnější zdravotní problémy.

Cílem Sedimvklidu.cz je odstranit tabu kolem hemoroidálního onemocnění neboli lidově řečeno „hemoroidy“ a zdůraznit význam prevence.

Nízká informovanost přináší rizika

Mnoho pacientů je stále zatíženo mýty a nedostatečnými informacemi týkajícími se této diagnózy.

Mýty

  • Hemoroidy jsou jediná diagnóza, se kterou se jde k proktologovi. Všechny potíže s konečníkem se nazývají hemoroidy.
  • Hemoroidy jsou zhoubné.
  • Jsou jen zevní.
  • Může z nich vyrůst rakovina. Způsobují rakovinu.
  • Každý hemoroid se musí operovat.
  • Operace a jakýkoliv jiný zákrok je strašně bolestivý.

Detailní výsledky průzkumu

79%

respondentů se setkalo s hemoroidálním onemocněním

46%

respondentů uvedlo, že se s hemoroidálním onemocněním prvně setkalo v těhotenství a po porodu

53 % z dotazovaných návštěvníků webu vyhledává informace o hemoroidech a léčbě na internetu, zatímco přibližně 16 % se obrátí na svého praktického lékaře a pouze 8 % konzultuje svůj stav s proktologem.

Více než 86 % dotazovaných návštěvníků upřednostňuje samoléčbu a využívání vhodných přípravků, jako jsou čípky, krémy a masti.

Samoléčba přináší riziko, pacient nemusí své obtíže správně diagnostikovat. Z tohoto důvodu by měl aspoň konzultovat svůj stav s lékárníkem nebo praktickým lékařem.

Z 24 specialistů, kteří se podíleli na průzkumu, 38 % uvedlo, že minimálně 1x měsíčně se setkávají s pacienty podezřelými na hemoroidy, ale často se nakonec jedná o vážnější onemocnění.

Z výzkumu vyplývá, že 92 % dotazovaných specialistů považuje genetické predispozice za klíčový faktor ovlivňující výskyt hemoroidů.

Tato teze byla také potvrzena 56 % pacienty, kteří uvedli, že v jejich rodinné anamnéze jsou zaznamenány případy hemoroidů.

Podle lékařů jsou těhotné ženy a matky po porodu jednoznačně vystaveny zvýšenému riziku vzniku hemoroidálního onemocnění. Průzkum ukázal, že 46 % z dotázaných poprvé zažilo hemoroidy právě během těhotenství a po porodu.

Pacienty i odborníky je nutné soustavně vzdělávat

Moderní léčebné metody vyžadují informovaného lékaře pro optimální péči, zatímco vzdělávání pacientů přispívá k lepšímu porozumění a spolupráci.

77 % dotazovaných specialistů projevilo zájemvíce informačního materiálu o moderních postupech a léčivech, stejně jako o rozšíření e-learningových kurzů, konferencí, kazuistik a možností sdílení zkušeností s kolegy.

Hlavním opatřením, které by mohlo zvýšit informovanost pacientů, jsou edukační materiály. Toto stanovisko podporuje 79 % specialistů, kteří byli dotázáni.

Zajímavým zjištěním je, že 42 % z respondentů sdílí stejný názor.

Otevřená komunikace snižuje strach z návštěvy lékaře

Obavy z návštěvy u proktologa vyjádřilo 66 % dotazovaných respondentů.

Napětí, nervozitu a nejistotu během návštěvy proktologa zažilo 28 % respondentů.

Co by jim pomohlo překonat obavy?

  • Potřebují více relevantních informací, co je čeká během návštěvy proktologa.
  • Zajištění maximálního soukromí a diskrétnosti během návštěvy.
  • Možnost konzultace s proktologem před a během samotné návštěvy – vysvětlení postupu a hlavně mít možnost se bez studu ptát.

Při výběru proktologa pacienti kladou důraz na komunikaci s lékařem. Schopnost lékaře kvalitně komunikovat a jasně vysvětlovat léčebné postupy má pro ně klíčový význam. Důležitými hledisky jsou rovněž dostupnost ordinace a spolehlivost lékaře.

Podpora preventivních
programů je klíčová

Důležitým aspektem je podpora preventivních programů a zvýšení povědomí o různých onemocněních v oblasti konečníku a onemocnění střev.

Průzkum ukázal, že nízká informovanost může vést k mylným přesvědčením, že všechny problémy v oblasti konečníku jsou způsobeny hemoroidy.

Lékaři však potvrzují, že pacienti mohou trpět jinými problémy, jako je anální fisura, kolorektální karcinom nebo zánět tlustého střeva.

Respondenti

Anonymní online dotazník vyplnilo celkem:

Shrnutí

Průzkum Sedimvklidu.cz ukázal, že mnoho pacientů trpí tímto onemocněním, avšak pouze málo z nich hledá odbornou pomoc. To vede k nesprávné diagnóze a zhoršení jejich stavu.

Důležité je si uvědomit, že informovaní pacienti mají větší šanci na včasnou diagnostiku a léčbu, což může zásadním způsobem zlepšit jejich kvalitu života. Také jsme zdůraznili, že otevřená komunikace mezi lékaři a pacienty může snížit strach a stud, který mnoho pacientů pociťuje před návštěvou proktologa.

Prevence a včasná diagnostika jsou klíčové v boji nejen proti hemoroidům, ale také včasné diagnostice jiného závažnějšího onemocnění. Podpora preventivních programů a spolupráce mezi lékaři a zdravotními pojišťovnami mohou zlepšit péči poskytovanou pacientům.

Koho jsme podpořili?

Za každý vyplněný dotazník byla poskytnuta finanční podpora neziskové organizaci Liga proti rakovině, jež se zaměřuje mimo jiné na prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku.
V celkové částce 25.000 Kč

Zůstaňte s námi v kontaktu

Napište nám